#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 Hybrid: Anthony Davidson, Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima
后一张图片 页面展示 前一张图片 使用您的密匙浏览照片
关于这张图片

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 Hybrid: Anthony Davidson, Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima

摄影师 丹尼尔·詹姆斯·史密斯
获取 2017-04-15
系列 WEC
项目 银石6小时
辅助项目 周六排位赛
赛道 银石赛道
车手 Anthony Davidson , Sébastien Buemi , Kazuki Nakajima
车队 丰田车队
写评论
显示评论