#5 Toyota Racing Toyota TS050 Hybrid: Anthony Davidson, Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Alexander Wurz
后一张图片 页面展示 前一张图片 使用您的密匙浏览照片
关于这张图片

#5 Toyota Racing Toyota TS050 Hybrid: Anthony Davidson, Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Alexander Wurz

摄影师 埃里克·吉尔伯特
获取 2016-06-07
系列 勒芒24小时耐力赛
项目 勒芒6月测试
辅助项目 第一天
赛道 勒芒布加迪赛道
车手 Anthony Davidson , Sébastien Buemi , Alexander Wurz , Kazuki Nakajima
车队 丰田车队
写评论
显示评论