Pier carlo Ghinzani, Ligier JS29C Megatron
后一张图片 页面展示 前一张图片 使用您的密匙浏览照片 Join PRIME To view in
high resolution
关于这张图片

Pier carlo Ghinzani, Ligier JS29C Megatron

摄影师 LAT图片库
获取 1987-07-26
系列 F1
项目 德国大奖赛
辅助项目 周日正赛
赛道 霍根海姆赛道
车手 Pier Carlo Ghinzani
车队 Ligier
写评论
显示评论