Jarno Trulli, Toyota Racing and Jenson Button, Brawn GP
后一张图片 页面展示 前一张图片 使用您的密匙浏览照片
关于这张图片

Jarno Trulli, Toyota Racing and Jenson Button, Brawn GP

摄影师 XPB图片社
获取 2009-04-05
系列 F1
项目 马来西亚大奖赛
辅助项目 周日正赛
赛道 雪邦国际赛道
车手 Jenson Button , Jarno Trulli
车队 布朗GP车队 , 丰田车队
写评论
显示评论