Helen Stewart, wife of Jackie Stewart
后一张图片 页面展示 前一张图片 使用您的密匙浏览照片
关于这张图片

Helen Stewart, wife of Jackie Stewart

摄影师 LAT图片库
获取 1970-09-06
系列 F1
项目 意大利大奖赛
辅助项目 Sunday race
赛道 Autodromo Nazionale Monza
写评论
显示评论