Guan Yu Zhou, Prema Powerteam, Dallara F317 - Mercedes-Benz
后一张图片 页面展示 前一张图片 使用您的密匙浏览照片
关于这张图片

Guan Yu Zhou, Prema Powerteam, Dallara F317 - Mercedes-Benz

摄影师 Davide Cavazza提供
获取 2017-04-29
系列 F3 Europe
项目 蒙扎站
辅助项目 Saturday race
赛道 Autodromo Nazionale Monza
车手 Guan Yu Zhou
车队 Prema Powerteam
写评论
显示评论