#99 Attempto Racing,保时捷997 GT3 R: Arkin Aka, Andreas Liehm, Bernd Kleinbach, Philipp Wlazik, Bill Barazetti
后一张图片 页面展示 前一张图片 使用您的密匙浏览照片
关于这张图片

#99 Attempto Racing,保时捷997 GT3 R: Arkin Aka, Andreas Liehm, Bernd Kleinbach, Philipp Wlazik, Bill Barazetti

摄影师 埃里克·吉尔伯特
获取 2015-01-10
系列 其他耐力赛
项目 迪拜24小时耐力赛
辅助项目 周六比赛
赛道 迪拜赛道
车手 Andreas Liehm , Arkin Aka , Bernd Kleinbach , Bill Barazetti , Philipp Wlazik
车队 Attempto车队
写评论
显示评论