#930 Team 930 Rush,保时捷997杯: Yutaka Matsushima, Tomoyuki Takizawa, Yosuke Shimojima, Takeomi Mima
后一张图片 页面展示 前一张图片 使用您的密匙浏览照片
关于这张图片

#930 Team 930 Rush,保时捷997杯: Yutaka Matsushima, Tomoyuki Takizawa, Yosuke Shimojima, Takeomi Mima

摄影师 埃里克·吉尔伯特
获取 2015-01-10
系列 其他耐力赛
项目 迪拜24小时耐力赛
辅助项目 周六比赛
赛道 迪拜赛道
车手 Takeomi Mima , Tomoyuki Takizawa , Yosuke Shimojima , Yutaka Matsushima
写评论
显示评论