#29 GT Corse by Rinaldi 法拉利 458 Italia GT3: Alex和er Mattschull, 和rea Barlesi, 皮埃尔·埃雷, Mike Jäger
后一张图片 页面展示 前一张图片 使用您的密匙浏览照片
关于这张图片

#29 GT Corse by Rinaldi 法拉利 458 Italia GT3: Alex和er Mattschull, 和rea Barlesi, 皮埃尔·埃雷, Mike Jäger

摄影师 埃里克·吉尔伯特
获取 2014-06-21
系列 其他耐力赛
项目 纽博格林24小时耐力赛
辅助项目 周六比赛
赛道 纽伯格林赛道
车手 Mike Jäger , Alexander Mattschull , Andrea Barlesi , Pierre Ehret
写评论
显示评论